Oturum Açma Yer Sorunu / Session Space Problem

Oturum Açma Yer Sorunu / Session Space Problem

by Yusuf Kursat Tuncel -
Number of replies: 0

Değerli Hocalarım / Arkadaşlarım ,

Dünden beri sürmekte olan oturum açma yer sorunu giderilmiştir. Sorunun sebebi, bazı dersler için yüklenen videolarının günlük yedeklerinin de sistem üzerinde otomatik tutulmak üzere ayarlanması olarak tespit edilmiştir. Her bir video için 7 kat (1 haftalık) günlük yedek tutulmaktaydı. Yedeklerin ayarlanması yoluyla sorun çözülmüştür.

--

Dear Members / Friends,

The login location issue that has been going on since yesterday has been fixed. The reason for the problem has been determined that the daily backups of the uploaded videos for some courses are also set to be kept on the system automatically. 7 times (1 week) daily backup was kept for each video. The issue was resolved by setting the backups.